Clàusula d’Avís legal

CLIPPER’S LIVE S.L., amb domicili social al carrer d’Aulèstia i Pijoan, 21 (local), 08012 Barcelona (Espanya), Barcelona; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 21159, foli 141, full 17796, inscripció 1a., i amb CIF número B-59780841, us informa que l’accés i ús d’aquest lloc web estan subjectes a les condicions d’ús establertes en aquesta advertència legal, les quals us recomanem que llegiu atentament pel fet que l’accés i l’ús d’aquest lloc web impliquen la plena i total acceptació d’aquestes condicions.

Telèfon: +34 932 400 520
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Correu electrònic de contacte: info@clippersmusic.org

En aquest lloc es fa ús indistintament de la denominació CLIPPER´S per referir-se a la mateixa entitat.

I. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

I.1. El lloc web de Clipper´s té com a objectiu facilitar informació d’interès sobre els serveis que es presten per al públic en general, així com oferir un servei d’accés restringit als seus clients.

I.2. Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, entre d’altres, bases de dades, imatges i fotografies, patents, dibuixos, gràfics, arxius de text, d’àudio i de vídeo, i programari) són propietat de Clipper´s o de tercers i dels proveïdors de continguts, per als quals, en aquest últim cas, ha estat concedida llicència o bé han estat cedits, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de Clipper´s i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

I.3. Tot el programari utilitzat en les pantalles, la navegació i l’ús i el desenvolupament del lloc web és propietat de Clipper´s o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

I.4. Les marques, rètols, signes distintius o logos de Clipper´s que apareixen al lloc web són titularitat de Clipper´a i estan degudament registrats.

I.5. Tots els textos, dades, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de Clipper´s o de tercers, o bé de les entitats proveïdores d’informació, i no poden ser objecte de cap modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció ulteriors per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa per part dels titulars d’aquests continguts.

I.6. La posada a disposició dels usuaris perquè en facin ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, d’àudio i de vídeo, i programari propietat de Clipper´s o dels seus proveïdors que figuren al lloc web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió del dret d’explotació a favor de l’usuari, que cal distingir del dret d’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa del lloc web.

I.7. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del lloc web, dels serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es faci sense l’autorització de Clipper´s, inclosa l’explotació, la reproducció, la difusió, la transformació, la distribució, la transmissió per qualsevol mitjà, la posterior publicació, l’exhibició, la comunicació pública o la representació total o parcial. Aquests usos, en cas de produir-se, constituiran una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Clipper´s i seran sancionats per la legislació vigent.

II. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CARÀCTER GENERAL
Clipper´s exclou qualsevol responsabilitat per les xarxes socials que s’enllacen des de la web, així com pel contingut i la qualitat de les dades i informacions ofertes per tercers a través del lloc web.

DESCARREGA AVÍS LEGAL