Política de privacitat

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que s’estableix en aquesta norma, Ediciones Musicales Clipper´s, S.L. (d’ara endavant Clipper´s), com a responsable del fitxer, us informa que les vostres dades de caràcter personal recollides per mitjà del lloc web poden ser objecte de tractament, automatitzat o no, en els nostres fitxers degudament inscrits a l’RGPD. Els fitxers estan pensats per gestionar les peticions formulades i respondre-les, així com per a activitats pròpies del seu objecte social. Les dades també seran utilitzades amb finalitats informatives comercials en cas que hagi acceptat la pestanya informativa.

En cas d’incidència, les dades podran facilitar-se a l’empresa de ticketing per facilitar la gestió del problema.

Clipper´s segueix tots els requeriments de protecció de dades establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i, en complir-la, garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic a info@clippersmusic.org o per comunicat postal a Clipper´s a c/Aulèstia i Pijoan, 21 (local) – 08012 Barcelona (Espanya).

En cas que l’usuari faciliti dades de contacte personals de terceres persones, es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula i a informar-los, prèviament a aquesta comunicació, de tots els aspectes que s’hi recullen, en especial l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets.

DESCARREGA POLÍTICA DE PRIVACITAT